FVE PRO MALÉ A VĚTŠÍ OBCE

Komunální FVE pro malé obce s maximálním počtem 3 000 obyvatel

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

$

Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny

$

Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE

$

Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Zavolejte nám

773 123 456

Komplexní řešení na míru

Komunální fotovoltaické elektrárny (FVE) pro malé a větší obce patří mezi solární elektrárny, které jsou vlastněny a spravovány městy nebo obcemi. Tyto elektrárny se často instalují na veřejné budovy, jako jsou školy, úřady nebo na
volné plochy (například parkoviště nebo sportovní hřiště).

Jakou výši dotace na fotovoltaiku můžete získat?

Maximálně 75 % z celkových výdajů projektu